ขั้นตอนการก่อสร้าง

มาตรฐานงานก่อสร้างของศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รวมไปถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านเจ้าของบ้าน และผู้สนใจ

Line

งานฉาบปูน

ข่าวและสาระน่ารู้ / ขั้นตอนการก่อสร้าง

Line
        หลังจากที่เรารู้จักวัสดุก่อผนังหรือ “อิฐมวลเบา” รวมทั้งวิธีก่ออิฐและขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของผู้ผลิตแล้ว คราวนี้ก็มาถึงงานก่อสร้างขั้นต่อไป ซึ่งจะทำให้บ้านหรือผนังบ้านสวยงามและเรียบสม่ำเสมอกัน ที่สำคัญคือ ผนังไม่ควรเกิดปัญหา แตก ร่อน ร้าว ในภายหลังเมื่อบ้านสร้างแล้วเสร็จ (อาจมีบ้างและยอมรับได้ เช่น ผิวปูนฉาบภายนอกแตกเป็นลักษณะ “ขนแมว” เล็กๆ น้อยๆ) โดยพอสรุปย่อๆ ได้ดังนี้ 


ขั้นตอนงานฉาบปูนภายใน
 • ก่อนเริ่มงานฉาบปูน ควรตรวจสอบให้แน่นอนอีกครั้งว่า การก่ออิฐมวลเบา “ล้มดิ่ง” หรือแนวก่ออิฐแต่ละแถวไม่สม่ำเสมอกันบ้าง หากพบให้แก้ไขโดยใช้เกรียงฟันปลาไสแต่งให้เสมอกันก่อนทำการฉาบปูน ทั้งนี้เพื่อให้ความหนาของปูนที่ฉาบมีความหนาเท่าๆ กัน 
 • ควรทำ “เซี้ยมปูน” โดยรอบที่ช่องเปิดทุกช่องให้แล้วเสร็จทั้งหมดก่อน ได้แก่ ช่องประตู-หน้าต่าง ฯลฯ (เซี้ยมเสา ทำภายหลังได้) เพื่อสามารถฉาบปูนผนังได้ง่ายขึ้น 
 • ติดตั้งลวดตาข่ายเบอร์ ½ นิ้ว ขนาดกว้าง x ยาวประมาณ 25-30 เซ็นติเมตร ที่มุมช่องเปิดทุกมุม, ด้านล่าง-บนของช่องเปิด และบริเวณที่มีการฝังท่อสายไฟฟ้าไว้ในผนังก่ออิฐ ทั้งนี้เพื่อช่วยป้องกันและลดปัยหาการแตกร้าวของปูนฉาบในภายหลัง
 • ทำการ “จับปุ่มปูน” ที่ผนังก่ออิฐที่จะฉาบปูน เพื่อจะกำหนดความหนาของปูนฉาบ ระยะห่างของปุ่มปูนไม่ควรเกินกว่า 1.20-1.50 เมตร (ตามความยาวของเกรียงสามเหลี่ยมฉาบปูน) และปุ่มปูนด้านล่าง-ด้านข้าง ระยะห่างจากพื้นและผนังด้านข้างประมาณ 15-20 เซ็นติเมตร (กรณี ผนังทึบไม่มีช่องเปิด ให้จับ 3 แถวก็เพียงพอแล้ว) 
 • ไม่ควรฉาบปูนพร้อมๆ กันหรือในวันเดียวกัน สำหรับผนังด้านที่ประชิดติดกัน (ยกเว้นมีเสากั้น) เนื่องจากช่างจะไม่สามารถแต่งมุมผนังให้ได้มุมฉากและสวยงามได้
 • บริเวณที่ทำการฝังบล็อกไว้สำหรับติดตั้งสวิสซ์-ปลั๊ก ควรตัดแต่งผิวปูนฉาบโดยรอบให้เรียบร้อยและสวยงาม

        ตำแหน่งการฉาบปูนที่ไม่ควรมองข้ามคือ บริเวณปลายหรือบนสุดของงานฉาบผนัง หรือในส่วนที่ทำการฉาบปูนไปชนกับโครงสร้างคอนกรีต (คานชั้นบนและคานหลังคา) ควรทำการตกแต่งผิวฉาบปูนบริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อย ด้วยการใช้เกรียงสามเหลี่ยมทาบแล้วทำการกรีดจุดสิ้นสุดของปูนฉาบ เพื่อให้งานฉาบดูเรียบร้อยและสวยงาม (โดยส่วนใหญ่ มักมองข้ามกันไปเพราะเห็นว่าจะมีฝ้าเพดานมาปิดบังในภายหลังอยู่แล้ว)


ขั้นตอนงานงานฉาบปูนภายนอก
 • การเตรียมงานและพื้นผิวหมือนกับงานฉาบปูนภายใน 
 • ควรมีการสลัดน้ำปูนหรือฉาบปูนเค็ม ที่บริเวณผิวเสาและคานคอนกรีตก่อน 1 รอบ (เสาบางตำแหน่งอาจเว้าหรือลึกเข้าด้านในของแนวก่ออิฐ) จากนั้น ทำการติดลวดตาข่ายเบอร์ ½ นิ้ว ขนาดกว้าง x ยาวประมาณ 25-30 เซ็นติเมตร ที่บริเวณแนวรอยต่อของเสาและคานคอนกรีต กับผนังอิฐมวลเบาก่อนจะทำการฉาบปูน เพื่อช่วยป้องกันและลดปัยหาการแตกร้าวของปูนฉาบในภายหลังเช่นกัน
 • บริเวณพื้นดินโดยรอบผนังบ้าน ควรขุดดินและเศษวัสดุหรือเศษขยะออกก่อน จนสามารถฉาบปูนผิวโครงสร้างหรือคานได้ถึงระดับดินจริง (ระหว่างก่อสร้างมักมีเศษวัสดุมาทับถม) และควรดำเนินการก่อนตั้งนั่งร้านฉาบปูน ทั้งนี้เพื่อไม่ต้องมาเก็บงานฉาบปูนด้านล่างผนังในภายหลัง
 • ผนังด้านใดที่เรียบเสมอกันและมีขนาดใหญ่ (ไม่มีบัวปูนหรือวัสดุตกแต่งมาเป็นตัวเบรค) ควรทำการฉาบปูนต่อเนื่องในคราวเดียวกันดีที่สุด ไม่ควรแบ่งพื้นที่ฉาบหลายครั้ง เพราะจะทำให้เกิดรอยต่อของปูนฉาบแต่ละครั้ง (เมื่อทาสีแล้วจะเห็นชัดเจน) ทำให้ผิวผนังไม่สวยงาม 
 • เช่นกัน บริเวณปลายหรือบนสุดของงานฉาบผนัง หรือในส่วนที่ทำการฉาบปูนไปชนกับฝ้าเพดานภายนอกตามจันทัน ควรฉาบปูนจนถึงท้องจันทัน
 • การจับเซี้ยมปูนผนังช่องเปิดหน้าต่าง ขอบความสูงของเซี้ยมปูนผนังด้านนอก ควรจะต่ำกว่าด้านใน 5 มิลลิเมตร (กรณี หน้าต่างอลูมิเนียมหรือไวนิล) เพื่อป้องกันนำฝนไหลย้อนเข้าภายในบ้าน
 
เครื่องมืองานฉาบปูน
 • เกรียงสามเหลี่ยมยาว/สั้น
 • แปรงสลัดน้ำ/ฟองน้ำ
 • ไม้กวาดดอกหญ้า
 • กระบะปูน/กระป๋องปูน
 • เกรียงไม้/เกรียงเหล็ก/เกรียงขัดมัน
 • เหล็กฉาก
 • สว่าน

เคล็ด (ไม่) ลับ

 
  

 
 • ควรให้ช่างหรือผู้รับเหมา ทำการฉาบผนังให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน 1 แผง โดยเลือกเป็นแผงที่มีช่องเปิด (ประตู, หน้าต่าง) เพื่อพิจารณาว่าปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีฉาบปูนได้ถูกต้องเพียงใด และเพื่อจะได้ทำความเข้าใจและข้อตกลงกันก่อนเริ่มงานฉาบในลำดับต่อไป 
 • ปูนซิเมนต์ที่นำมาใช้งานควรเป็น “ปูนฉาบอิฐมวลเบา” เท่านั้น
 • ปัจจุบันบริษัทรับสร้างบ้านที่มีมาตรฐาน อย่างเช่น ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ได้นำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในงานฉาบปูน ได้แก่ เครื่องพ่นปูนฉาบ, เครื่องพ่นปูนสกิมโค้ท และเครื่องแต่งผิวปูน ฯลฯ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผลงานฉาบปูนที่ได้มีมาตรฐานสูง และบ้านที่ก่อสร้างมีคุณภาพที่ดี
 
    
 
ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
 
 
ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต

Line