ขั้นตอนการก่อสร้าง

มาตรฐานงานก่อสร้างของศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รวมไปถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านเจ้าของบ้าน และผู้สนใจ

Line

งานฝ้าเพดานภายนอก

ข่าวและสาระน่ารู้ / ขั้นตอนการก่อสร้าง

Line
      

       บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม และช่วยกันลดการนำไม้ธรรม ชาติมาใช้ในงานก่อสร้างดังนั้นวัสดุทดแทนไม้จึงเป็นวัสดุที่น่าสนใจ โดยเฉพาะวัสดุประเภทไวนิลซึ่งเหมาะ สำหรับจะนำมาใช้ก่อสร้างหรือเป็นวัสดุตกแต่งภายนอกบ้าน เพราะไม่บิดงอและมีความทนทานกับสภาพอกาศเป็นอย่างดี โดยเฉพาะสำหรับงานตกแต่งฝ้าเพดานภายนอกและฝ้าชายคา ประการสำคัญคือ ปลอด ภัยจากปลวก มอด และแมลงที่จะมากัดกิน    ปัจจุบันผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างได้พัฒนากระบวนการผลิตวัสดุประเภทไวนิล เพื่อจะตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้งาน และมีวัสดุให้เลือกนำมาใช้เป็นฝ้าเพดานหลากหลายรูปแบบมากขึ้น อีกทั้งยังคงรูปแบบให้ใกล้เคียงกับวัสดุธรรมชาติมากที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยุ่กับรูปแบบหรือสไตล์บ้านและตามรสนิยมของลูกค้าแต่ละท่าน โดยบริษัทฯให้ความไว้วางใจและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฝ้าเพดานของวินด์เซอร์และพานาเล่ ด้วยคุณสมบัติที่ทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานในราคาที่คุ้มค่า
 
ข้อพึงปฏิบัติ
1. ควรติดตั้งตามขั้นตอนผู้ผลิตแนะนำและโดยช่างผู้ชำนาญ 
2. โครงเคร่าฝ้าเพดานควรเป็นชนิดเหล็กเคลือบสังกะสี เพื่อป้องกันปลวก มอด และแมลง
3. เลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานและมีการรับประกัน
 
ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต

Line