ขั้นตอนการก่อสร้าง

มาตรฐานงานก่อสร้างของศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รวมไปถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านเจ้าของบ้าน และผู้สนใจ

Line

การลดอุณหภูมิภายในบ้าน และการป้องกันความร้อนจากหลังคา

ข่าวและสาระน่ารู้ / ขั้นตอนการก่อสร้าง

Line
      
     
     
 
     ฉนวนกันความร้อน ตราช้าง รุ่น STAY COOL เป็นฉนวนใยแก้วแบบม้วนที่มีความหนา  3  นิ้ว และ  6  นิ้ว  ซึ่งออกแบบมาเพื่อบ้านพักอาศัยโดยเฉพาะ  มีขนาด 0.60 x 4.00 เมตร STAY COOL เหมาะอย่างยิ่งกับการกันความร้อนเหนือฝ้าเพดาน และช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงาน รวมถึงวิธีการติดตั้งง่าย และรวดเร็ว 

วิธีการติดตั้งฉนวน STAY COOL   ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.  การยก และขนย้าย  STAY COOL ให้ยกในแนวนอน โดยใช้มือประคองด้านหัวและท้าย ของม้วนฉนวน และไม่ควรใช้มือดึงตรงบริเวณถุงที่ห่อม้วนฉนวน เพราะจะทำให้ถุงที่ห่อม้วนฉนวนเกิดการฉีดขาดได้ ส่งผลให้ฉนวนเกิดความเสียหายอีกด้วย
2.  ใช้คัตเตอร์กีดบริเวณปากถุงให้เท่ากับความกว้างของม้วน STAY COOL ให้ทำการคลี่ม้วน STAY COOL ตามภาพ และกระพือ  STAY COOL เพื่อให้เนื้อฉนวนคลายตัวจากการม้วน แล้วม้วนกลับตามลักษณะเดิม ตรงหัวม้วน และท้ายม้วน  ควรใช้เทปอลูมิเนียมฟอยล์ปิดที่หัว – ท้ายม้วน  ให้เรียบร้อย
3.  ปู STAY COOL ตามแนวฝ้าเพดาน โดยกลิ้งม้วนออกจากตัว กรณีปูแล้วติด
 
ข้อพึงปฏิบัติ
1.  การกองเก็บควรวางฉนวนกันความร้อน ตราช้าง  บนพื้นที่เรียบและแห้ง  ด้วยยกพื้นให้สูงประมาณ  20 – 30 เซนติเมตร แล้วมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และมีหลังคาคลุมสินค้า
2.  ไม่ควรใช้มือดึงตรงบริเวณถุงที่ห่อม้วนฉนวน เพราะจะทำให้ถุงที่ห่อม้วนฉนวนเกิดการฉีดขาดได้ ส่งผลให้ฉนวนเกิดความเสียหายอีกด้วย

 
ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต

Line