เกร็ดความรู้

ศูนย์รวบรวมข้อมูลเรื่องเกร็ดความรู้สำหรับการดูแลรักษาบ้าน การตกแต่งบ้าน ให้สวยงามอยู่เสมอ เพราะบ้านคือศูนย์รวมความสุขของทุกคนในครอบครัว

Line

ความแตกต่างของหลังคา Metal Sheetและ Insulated Roof

ข่าวและสาระน่ารู้ / เกร็ดความรู้ / Home's Tips

Line

           วัสดุมุงหลังคามีมากมายหลายชนิดทั้งที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติโดยตรง เช่น ไม้หรือใบไม้ และวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น กระเบื้อง โลหะชนิดต่าง ๆ การเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาจะขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ ลักษณะของสิ่งก่อสร้างและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

          วัสดุหลังคาที่ทำมาจากโลหะแผ่นที่เรียกว่า Metal Sheet และ Insulated Roof เป็นวัสดุหลังคาที่ได้มีการนำมาใช้กันแพร่หลายมากในปัจจุบันเพราะเหมาะสมกับรูปแบบอาคารสมัยใหม่ ติดตั้งได้รวดเร็ว แข็งแรงทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

          Metal Sheet และ Insulated Roof เป็นวัสดุมุงหลังคาที่ทำมาจากแผ่นเหล็กเคลือบกันสนิมและเคลือบสี ซึ่งวัสดุมุงหลังคาทั้งสองชนิดนี้มีคุณสมบัติที่เหมือน ๆ กันหลายประการคือ มีน้ำหนักเบา ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว มีความแข็งแรง และคงทนต่อทุกสภาพอากาศ มีอายุการใช้งานยาวนาน ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่าง Metal Sheet และ Insulated Roof ก็คือ Insulated Roof จะประกอบด้วยแผ่นเหล็กสองแผ่นอยู่ด้านบนและด้านล่างโดยมีฉนวนอยู่ตรงกลาง ส่วน Metal Sheet เป็นแผ่นเหล็กชั้นเดียว ไม่มีฉนวนติดอยู่ด้านล่าง แต่หากมีความต้องการให้มีฉนวนต้องสั่งซื้อเพิ่ม หรืออาจทำการฉีดพ่นโฟมเพื่อทำหน้าที่เป็นฉนวนในภายหลัง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) นอกจากนั้น Insulated Roof ยังสามารถใช้เป็นฝ้าเพดานภายนอกได้ด้วยซึ่งเป็นคุณสมบัติที่แตกต่างจาก Metal Sheet

          ข้อแตกต่างที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของ Insulated Roof และ Metal Sheet คือการติดตั้งเชิงชาย การใช้หลังคา Metal Sheet จะต้องติดตั้งเชิงชายแยกต่างหากแต่ถ้าเป็น Insulated Roof ผู้ผลิตและจำหน่ายจะจัดชุดเชิงชายเหล็กเคลือบสีสำเร็จรูป มาพร้อมกับแผ่นหลังคา เมื่อทำการติดตั้งแผ่นหลังคาก็จะติดตั้งเชิงชายเหล็กเคลือบสีสำเร็จรูป ในคราวเดียวกัน งานหลังคาก็จะดูเรียบร้อยสวยงามและแล้วเสร็จพร้อม ๆ กัน 

          ในเรื่องของราคานั้น ถ้าแผ่นเหล็กมีความหนาและมีการเคลือบในลักษณะเดียวกัน ราคาของ Insulated Roof จะสูงกว่า Metal Sheet เกือบเท่าตัว

          เนื่องจาก Metal Sheet และ Insulated Roof มีคุณสมบัติที่เหมือนและแตกต่างกันดังกล่าวมาแล้ว การจะเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้บริโภคจึงควรคำนึงถึงคุณสมบัติของวัสดุ ประโยชน์ที่ได้รับ และความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายเป็นสำคัญ สำหรับ พีดีเฮ้าส์ แล้วเราเลือกใช้ Insulated Roof สำหรับการสร้างบ้านให้ลูกค้าที่ชื่นชอบแบบบ้าน Modern Style ก็ด้วยเหตุผลทั้ง 3 ประการ 
ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต

Line