ขั้นตอนการก่อสร้าง

มาตรฐานงานก่อสร้างของศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รวมไปถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านเจ้าของบ้าน และผู้สนใจ

Line

งานสุขภัณฑ์-อุปกรณ์และการติดตั้ง

ข่าวและสาระน่ารู้ / ขั้นตอนการก่อสร้าง

Line

        นอกจากความสวยงามในการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีความสวยงาม และให้ความสะดวกสบายในการใช้งานแล้ว การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ จะต้องเลือกที่มีอายุการใช้งานและความคงทนต่อสภาพการใช้งาน เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือต้องมาหัวเสียกับค่าน้ำประปาอันเกิดจากปัญหารั่วซึมตามอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้ง ด้วยมาตรฐานวัสดุสร้างบ้านที่ดีของบริษัทจึงเลือกสรรอย่างดี แม้เพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆ เช่น อุปกรณ์สายฉีดน้ำ สายต่อท่อน้ำ เรากำหนดให้เป็นชนิดสายท่อเหล็ก ฯลฯ เป็นต้น

ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต

Line