W-118
 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น4,068,000

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น4,271,000

WOOD HOME SERIES
Thai Style

Line
 • ลักษณะบ้าน1 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ คัน
 • พื้นที่ใช้สอย195 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน105 ตารางวา
 • กว้าง22 เมตร
 • ยาว19 เมตร
 • บ้านโครงสร้างเหล็ก
 • แบบแปลนชั้น 1

 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น4,068,000

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น4,271,000

 • แบบแปลนชั้น 1

WOOD HOME SERIES
Thai Style


 • W-118แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน1 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ คัน
 • พื้นที่ใช้สอย195 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน105 ตารางวา
 • กว้าง22 เมตร
 • ยาว19 เมตร
! บ้านโครงสร้างเหล็ก
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหาแบบบ้าน
ค้นหาแบบบ้าน