EA-151

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น5,981,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น6,828,000

EARTH HOME SERIES
Tropical Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ4 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย355 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน149 ตารางวา
 • กว้าง26.5 เมตร
 • ยาว22.5 เมตร
 • 1 พื้นที่พักผ่อน
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น5,981,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น6,828,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

EARTH HOME SERIES
Tropical Style


 • EA-151แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน4 ห้อง
 • ห้องน้ำ4 ห้อง
 • ที่จอดรถ2 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย355 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน149 ตารางวา
 • กว้าง26.5 เมตร
 • ยาว22.5 เมตร
! 1 พื้นที่พักผ่อน
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหาแบบบ้าน
ค้นหาแบบบ้าน