EA-116

 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น2,807,000

EARTH HOME SERIES
Tropical Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ2 ห้อง
 • ที่จอดรถ- คัน
 • พื้นที่ใช้สอย137 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน43 ตารางวา
 • กว้าง11.50 เมตร
 • ยาว15 เมตร
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น2,807,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

EARTH HOME SERIES
Tropical Style


 • EA-116แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ2 ห้อง
 • ที่จอดรถ- คัน
 • พื้นที่ใช้สอย137 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน43 ตารางวา
 • กว้าง11.50 เมตร
 • ยาว15 เมตร
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหาแบบบ้าน
ค้นหาแบบบ้าน