F-118
 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น2,841,000

FIRE HOME SERIES
Modern Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ2 ห้อง
 • ที่จอดรถ- คัน
 • พื้นที่ใช้สอย148 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน43 ตารางวา
 • กว้าง11.50 เมตร
 • ยาว16 เมตร
 • หลังคา Insulated Roof
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น2,841,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

FIRE HOME SERIES
Modern Style


 • F-118แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ2 ห้อง
 • ที่จอดรถ- คัน
 • พื้นที่ใช้สอย148 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน43 ตารางวา
 • กว้าง11.50 เมตร
 • ยาว16 เมตร
หลังคา Insulated Roof
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหาแบบบ้าน
ค้นหาแบบบ้าน