WA-132
 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น2,976,000

WATER HOME SERIES
Contemporary Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน2 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ- คัน
 • พื้นที่ใช้สอย125 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน50 ตารางวา
 • กว้าง14 เมตร
 • ยาว14 เมตร
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Standard Seriesราคาเริ่มต้น2,976,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

WATER HOME SERIES
Contemporary Style


 • WA-132แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน2 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ- คัน
 • พื้นที่ใช้สอย125 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน50 ตารางวา
 • กว้าง14 เมตร
 • ยาว14 เมตร
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหาแบบบ้าน
ค้นหาแบบบ้าน