F-592

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น12,236,000

FIRE HOME SERIES
Modern Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน5 ห้อง
 • ห้องน้ำ7 ห้อง
 • ที่จอดรถ3 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย648 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน238 ตารางวา
 • กว้าง34.5 เมตร
 • ยาว27.5 เมตร
 • ราคารวมบ่อน้ำ, หลังคา Insulated roof
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น12,236,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

FIRE HOME SERIES
Modern Style


 • F-592แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน5 ห้อง
 • ห้องน้ำ7 ห้อง
 • ที่จอดรถ3 คัน
 • พื้นที่ใช้สอย648 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน238 ตารางวา
 • กว้าง34.5 เมตร
 • ยาว27.5 เมตร
ราคารวมบ่อน้ำ, หลังคา Insulated roof
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหาแบบบ้าน
ค้นหาแบบบ้าน