F-123

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น4,285,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น4,841,000

FIRE HOME SERIES
Modern Style

Line
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ- คัน
 • พื้นที่ใช้สอย189 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน76 ตารางวา
 • กว้าง16 เมตร
 • ยาว19 เมตร
 • หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

 • Exclusive Seriesราคาเริ่มต้น4,285,000

 • Smart Seriesราคาเริ่มต้น4,841,000

 • แบบแปลนชั้น 1

 • แบบแปลนชั้น 2

FIRE HOME SERIES
Modern Style


 • F-123แบบบ้าน
 • ลักษณะบ้าน2 ชั้น
 • ห้องนอน3 ห้อง
 • ห้องน้ำ3 ห้อง
 • ที่จอดรถ- คัน
 • พื้นที่ใช้สอย189 ตารางเมตร
 • ขนาดที่ดิน76 ตารางวา
 • กว้าง16 เมตร
 • ยาว19 เมตร
หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก
Line

แบบบ้านอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ค้นหาแบบบ้าน
ค้นหาแบบบ้าน