ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าของบริษัททุกๆ ท่าน

10 มี.ค.2563

พีดีเฮ้าส์ จัดอบรม ‘หลักสูตรแฟรนไชส์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รุ่นที่ 40’

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

Line

บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายพิศาล ธรรมวิเศษ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นางมาลี สุวรรณสุต รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สวมบทบาทวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ จัดอบรมหลักสูตรแฟรนไชส์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ รุ่นที่ 40 ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจรับสร้างบ้านและองค์กร แก่บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขาย หัวหน้าโครงการ โดยมีเนื้อหาสาระอาทิเช่น ภาพรวมธุรกิจรับสร้างบ้าน ความเป็นมาขององค์กร พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ความรู้และขั้นตอนเกี่ยวกับการสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง รวมถึงจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมพาคณะผู้เข้าร่วมอบรมศึกษางานก่อสร้างจริง ตามขั้นตอนการก่อสร้างบ้าน ได้แก่ งานโครงสร้าง โครงหลังคา ก่อ-ฉาบผนัง ติดตั้งฝ้า เพดาน ประตู-หน้าต่าง งานระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล ฯลฯ เป็นต้น  การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงาน บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด