การให้บริการสร้างบ้าน

"พีดีเฮ้าส์" พร้อมให้บริการทุกขั้นตอนทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างบ้านของท่าน ...

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

Line

หัวใจของเราคือ งานบริการ

"พีดีเฮ้าส์" เต็มใจและพร้อมให้บริการทุกขั้นตอน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างบ้านบนที่ดินของท่าน โดยมีแบบบ้านไว้ให้ ท่านเลือกหลากหลายรูปแบบและหลายรสนิยม เราดำเนินการโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์มานานกว่า 30 ปี มุ่งเน้นถึงคุณภาพ ของการสร้างบ้านที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันทุกหลังแล้วเสร็จตามเวลาและเป็นที่พึงพอใจของท่าน

ท่านมั่นใจได้ว่าจะได้บ้านที่มีคุณภาพสูงทั้งวัสดุและฝีมือการก่อสร้างในราคาที่ประหยัดและคุ้มค่ากับงบประมาณของท่าน และที่สำคัญงบประมาณจะไม่บานปลาย จากทีมงานของเรา…..พีดีเฮ้าส์…..

สำหรับขั้นตอนในการประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนงาน บริการอื่นสำหรับขั้นตอนในการประสานงาน กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนงานบริการอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยว ข้องในการสร้างบ้านนั้น อาทิ การขออนุญาต ก่อสร้าง ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า-ประปา ขอเลขที่บ้าน ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ขอติดตั้งโทรศัพท์ การให้คำปรึกษา การรับประกัน ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น

เรา…เข้าใจดีว่าทุกๆ ท่านคงไม่ต้องการที่จะเป็นภาระและเสียเวลายุ่งยากกับเรื่องเหล่านี้ ดังนั้นเราทีมงาน พีดีเฮ้าส์ ผู้มีประสบ การณ์จึงตั้งใจและพร้อมที่จะให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายแทนท่าน นอกจากนี้เรายังจะช่วย ท่านประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยท่านสามารถที่จะศึกษารายละเอียด ต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบตามรายการต่อไปนี้

 • ที่ดินและสถานที่บริการปลูกสร้างบ้าน
  ที่ดินของท่านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หรือในต่างจังหวัดที่มีการเดินทางไปถึงสะดวก ได้แก่
   
  กรุงเทพฯ และปริมณฑล / ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร   นนทบุรี   ปทุมธานี   นครปฐม  กาญจนบุรี  สระบุรี   สมุทรปราการ   นครนายก   พระนครศรีอยุธยา    อ่างทอง   ลพบุรี   สิงห์บุรี   ชัยนาท   อุทัยธานี   สมุทรสาคร   สมุทรสงคราม   ราชบุรี   สุพรรณบุรี   เพชรบุรี
  ภาคตะวันออก ชลบุรี   ระยอง   ปราจีนบุรี   ฉะเชิงเทรา   จันทบุรี   สระแก้ว
  ภาคเหนือ นครสวรรค์   พิษณุโลก   เชียงใหม่   เชียงราย   พิจิตร   อุตรดิตถ์   กำแพงเพชร   ตาก   สุโขทัย   ลำพูน   ลำปาง   พะเยา   แพร่
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา    ขอนแก่น   ร้อยเอ็ด   บุรีรัมย์   สุรินทร์   อุบลราชธานี   มุกดาหาร   ชัยภูมิ     อุดรธานี   หนองคาย   สกลนคร    นครพนม   มหาสารคาม   กาฬสินธุ์   ศรีสะเกษ   อำนาจเจริญ   ยโสธร
   ภาคใต้ ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร  นครศรีธรรมราช   สงขลา(หาดใหญ่)   ภูเก็ต  สุราษฏร์ธานี   พัทลุง   กระบี่ 
   
  1. ที่ดินของท่านต้องสะดวกในการขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยรถบรรทุกเข้าถึงที่ดิน กรณีที่มีค่าใช้จ่าย เช่น เสียค่าผ่านทาง ค่าจัดถมทางเข้า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมอยู่ในราคาค่าปลูกสร้าง  
  2. ทีดินของท่านจะต้องมีท่อเมนประปาและสายเมนไฟฟ้าผ่านหน้าที่ดิน เพื่อความสะดวกและคุณภาพในการก่อสร้างบ้าน 
  3. กรณีไม่มีท่อระบายน้ำสาธารณะ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำบ่อน้ำซึมต่อเชื่อมกับท่อน้ำทิ้งของบ้าน (รับน้ำเสียหรือน้ำใช้แล้วจากตัวบ้าน) แทนการวางท่อระบายน้ำภายในที่ดินให้แก่ท่าน 
  4. ท่านจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรณีที่ดินมิได้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน ๆ จะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินเสียก่อน
 • แบบบ้าน
   
  1. เรามีแบบบ้านให้ท่านเลือกกว่า 200 แบบ ไว้บริการท่านที่มีรสนิยมทุกระดับ เหมาะสมกับความต้องการสมฐานะของทุกท่าน ซึ่งท่านสามารถตัดสินใจเลือกจองและสั่งสร้างกับบริษัทได้ทันที
  2. หากว่าแบบบ้านของบริษัทยังไม่ตรงตามความต้องการของท่านบางส่วน บริษัทยินดีให้คำแนะนำปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้กับ ท่านตามต้องการ (ส่วนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด คิดราคาค่าก่อสร้างให้กับท่านตามความเป็นจริง)
  3. หากท่านมีความประสงค์ที่จะทำการออกแบบบ้านใหม่ โดยเฉพาะสำหรับท่าน เรายินดีรับงานเฉพาะงานออกแบบบ้านพิเศษ โดยสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญไว้บริการและให้คำปรึกษา (อัตราค่าบริการคิดตามมาตรฐานของสมาคมสถาปนิกสยาม)
  4. เมื่อท่านตัดสินใจมอบให้บริษัทเป็นผู้ปลูกสร้างเงินมัดจำจะถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าก่อสร้างบ้าน

   
 • การบริการทั่วไป

  บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านดังนี้

  ลำดับ การบริการ ค่าดำเนินการ (บาท) เงินประกัน (บาท)
  1
   
  ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
  (บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)
  - -
  2
   
  ขอเลขที่บ้าน
  (บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)
  - -
  3

   
  ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาชั่วคราว (การประปานครหลวง)
  ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาชั่วคราว (การประปาภูมิภาค) 
  บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าขยายเขต)
  6,000
  4,700

   
  7,000
  7,000

   
  4

   
  ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว (การไฟฟ้านครหลวง)
  ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว (การไฟฟ้าภูมิภาค)
  บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าขยายเขต)
  400
  750

   
  10,000
  6,000

   
  5
   
  ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาถาวร ขนาด 3/4 นิ้ว (การประปานครหลวง)
  ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาถาวร ขนาด 3/4 นิ้ว (การประปาภูมิภาค)
  ขอขยายเขตเประปา (ถ้ามี)
  บริษัทฯ เป็นผู้ติดต่อยื่นขอฯ / ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่าย(ตามใบเสร็จของการประปา)
  ยกเว้น วัสดุรุ่น Smart, Luxury Series บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายติดตั้งมิเตอร์ฯ
  (ไม่รวมค่าขยายเขตประปา)
  6,000
  4,700   
  6,000
  1,017   
  6

   
  ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าถาวร (การไฟฟ้านครหลวง)
  ขนาด 15 แอมป์ / วัสดุรุ่น Standard, Exclusive, SmartSeries
  ขนาด 30 แอมป์ /วัสดุรุ่น  Luxury Series 
  ขอขยายเขตไฟไฟ้า (ถ้ามี)  
  บริษัทฯ เป็นผู้ติดต่อยื่นขอฯ / ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ตามใบเสร็จของการไฟฟ้า)
  ยกเว้น วัสดุรุ่น Smart, Luxury Series บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายติดตั้งมิเตอร์ฯ
  (ไม่รวมค่าขยายเขตไฟฟ้า)
  4,550
  9,650   
  2,000
  4,000   
  7
   
  ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าถาวร (การไฟฟ้าภูมิภาค)
  ขนาด 15 แอมป์ / วัสดุรุ่น Standard, Exclusive, SmartSeries
  ขนาด 30 แอมป์ /วัสดุรุ่น Luxury Series 
  ขอขยายเขตไฟไฟ้า (ถ้ามี)  
  บริษัทฯ เป็นผู้ติดต่อยื่นขอฯ / ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ตามใบเสร็จของการไฟฟ้า)
  ยกเว้น วัสดุรุ่น Smart, Luxury Series บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายติดตั้งมิเตอร์ฯ (ไม่รวมค่าขยายเขตไฟฟ้า)
  2,450
  6,900   
  2,000
  5,000   

  ค่าใช้จ่ายและการบริการทั้ง  7  ข้อที่กล่าวมา  บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการแทนท่านจนแล้วเสร็จ กรณีที่ท่านต้องการเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าจากที่บริษัทฯ กำหนด  โปรดแจ้งให้ทราบในวันเซ็นสัญญาหรือก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพราะจะต้องจัดเตรียมสายเมนไฟฟ้า (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 

 • การบริการสินเชื่อสร้างบ้าน

  หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สินเชื่อเพื่อที่จะปลูกสร้างบ้าน เรายินดีที่จะบริการติดต่อประสานงานกับธนาคารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านโดยมีธนาคารที่พร้อมบริการและให้การสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของท่านได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารยูโอบี

  โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 
   
  1. ที่ดินต้องไม่ติดภาระผูกพันใด ๆ กรณีที่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมจะต้องยินยอมและจดจำนองเป็นผู้กู้ร่วม หรือเจ้าของอาคารร่วม (ขออนุญาตก่อสร้าง) 
  2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะต้องจำนองไว้กับธนาคาร และท่านจะต้องทำประกันอัคคีภัยพร้อมชำระค่าประกันกับ บริษัทประกันที่ธนาคารเป็นผู้แนะนำ
  3. ท่านควรมีรายได้ต่อเดือน (รวมรายได้คู่สมรส) ประมาณ  2.5 เท่าของเงินที่จะต้องผ่อนชำระแต่ละเดือน เช่น ผ่อนชำระธนาคารเดือนละ 10,000 บาท ควรต้องมีรายได้ประมาณ 25,000 บาท 

  บริการสินเชื่อสร้างบ้าน คลิก

   
  "สนับสนุนสินเชื่อสร้างบ้าน โดย"


                          

 • การรับประกัน
  1. อาคารที่เป็นโครงสร้างหลักของบ้าน รับประกัน 20 ปี ทั้งนี้ไม่รวมงานถนนและพื้นที่ถ่ายน้ำหนักลงบนดินโดยตรง แต่ไม่มีผลและเป็นอันตรายต่อความแข็งแรงและผู้อยู่อาศัย
  2. รับประกันคุณภาพทั่วไป 2 ปี สำหรับ วัสดุมาตรฐานรุ่น Smart, Luxury Series 
  รับประกันคุณภาพทั่วไป 1 ปี สำหรับ วัสดุมาตรฐานรุ่น Standard, Exclusive Series 
  ทั้งนี้ ไม่รวมงานวัสดุอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานหรือการใช้งานผิดประเภท
  3. ​รับประกันการมุงกระเบื้องหลังคา 5 ปี (โดยผู้ผลิตและติดตั้ง) 
  4. รับประกันการเกิดสนิมโครงหลังคา 10 ปี (โดยผู้ผลิตและติดตั้ง)
  5. รับประกันพื้นลามิเนต 10 ปี (โดยผู้ผลิตและติดตั้ง)
 • การยื่นคําขอว่าจ้างสร้างบ้าน

  หลังจากที่ท่านพิจารณาและตัดสินใจใช้บริการสร้างบ้านกับบริษัทฯ ท่านจะต้องทำการยื่นคำขอว่าจ้างสร้างบ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ลำดับ ราคาบ้าน เงินมัดจำ ( บาท )
  1 ราคาบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท 30,000
  2 ราคาบ้าน 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้าน 50,000
  3 ราคาบ้านตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป 100,000
  4 ราคาบ้านที่ไม่ใช่แบบบ้านมาตรฐานของบริษัท(แบบบ้านของลูกค้าเอง)   3% ( ไม่เกิน 100,000)

  เอกสาร

  1. สำเนาโฉนดที่ดิน 4 ชุด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ขนาดเท่าต้นฉบับ) 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน 4 ชุด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาใบเสร็จเสียภาษีบำรุงท้องที่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
   
  บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจที่ดินที่จะทำการปลูกสร้างและถนนทางเข้า เพื่อจะกำหนดการจัดวางอาคารในที่ดินร่วมกับท่าน หากบริษัทไม่สามารถเข้าไปก่อสร้างได้เนื่องจากติดปัญหาทางเข้า – ออก บริษัทยินดีคืนเงินมัดจำให้แก่ท่าน


   
 • การทำสัญญา
  เมื่อท่านได้รับผลการสำรวจที่ดินและตรวจสอบรายละเอียดวัสดุ แบบแปลน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องทำสัญญาฯ กับบริษัทฯ เพื่อที่จะได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง และจัดเตรียมงานเพื่อเริ่มการก่อสร้างต่อไป
   
  กรณีเงินชำระล่วงหน้า (เงินจอง) บริษัทฯ จะคืนให้แก่ท่านในวันทำสัญญาปลูกสร้าง (เงินสด-เงินผ่อน) 

  หากมีรายการเพิ่มเติมภายหลังทำสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งราคาให้ท่านทราบก่อน เมื่อท่านตกลงแล้ว จะต้องชำระเงินส่วนที่เพิ่มเติมก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง

  ระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาฯ เริ่มนับตั้งแต่วันทำสัญญาฯ และชำระค่างวดทำสัญญาฯ ครบถ้วน (เริ่มงานตอกเสาเข็มภายหลังทำสัญญาประมาณ 60 วัน)
   
  บริษัทฯ สร้างบ้านทุกหลังด้วยความประณีต เป็นไปตามขั้นตอน และหลักวิชาการก่อสร้างที่ดี สอดคล้องกับระยะเวลาตามความต้องการที่จะอยู่อาศัย และตรงตามสัญญาก่อสร้าง ทั้งนี้ระยะเวลาการก่อสร้างเป็นไป ตามรายละเอียด ดังนี้
   
   
  ระยะเวลาการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างสำเร็จรูป (นับตั้งแต่วันทำสัญญาฯ)
   
  ลำดับ ราคาบ้าน ระยะเวลาการก่อสร้าง
  1 ราคาบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท 8 - 9 เดือน 
  2 ราคาบ้านตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท 10 - 12 เดือน
  3 ราคาบ้านตั้งแต่ 4 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 6 ล้านบาท 13 - 14 เดือน
  4 ราคาบ้านตั้งแต่ 6 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 15 - 18 เดือน
  5 ราคาบ้านตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป    18  เดือนขึ้นไป
   
  ระยะเวลาการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างหล่อในที่ดิน (นับตั้งแต่วันทำสัญญาฯ)
   
  ลำดับ ราคาบ้าน ระยะเวลาการก่อสร้าง
  1 ราคาบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท 10 - 11 เดือน
  2 ราคาบ้านตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท 12 - 13 เดือน
  3 ราคาบ้านตั้งแต่ 4 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 6 ล้านบาท 14 - 15 เดือน
  4 ราคาบ้านตั้งแต่ 6 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 16 - 17 เดือน
  5 ราคาบ้านตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป 18 - 24 เดือน

  หมายเหตุ

  เพื่อความมั่นใจของท่านและเป็นการยืนยันว่าบริษัทฯ จะก่อสร้างบ้านของท่านได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา บริษัทฯ ยินดีให้ท่านคิดเงินค่าปรับ เป็นเงินร้อยละ 0.01  ของราคาบ้าน หากบริษัทฯ ส่งมอบบ้านไม่ทันกำหนดระยะเวลาตามสัญญา
   

 • การชำระเงิน โครงสร้างสำเร็จรูป Multi–Joint Lock System

  บ้านชั้นเดียว  โครงสร้างสำเร็จรูป

  งวดงาน ชำระเงิน (%) รายละเอียด
    15 ชำระในวันทำสัญญา
  1 15 ชำระเมื่อ ตอกเสาเข็ม และงานฐานราก แล้วเสร็จ
  2 20 ชำระเมื่อ ติดตั้งระบบโครงสร้างสำเร็จรูปเสา คาน พื้น คานชั้นหลังคา และโครงหลังคาเหล็กกันสนิมเทพื้นโรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ
  3 20 ชำระเมื่อ มุงวัสดุหลังคาก่ออิฐผนังติดตั้งท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) และฉาบปูนผนังภายใน (50%) แล้วเสร็จ
  4 15 ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวนิล ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) และทาสีรองพื้นแล้วเสร็จ
  5 10 ชำระเมื่อ ติดตั้งบานประตูภายใน ติดตั้งสุขภัณฑ์ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย-ท่อระบายน้ำ และทาสีจริง 1 เที่ยวแล้วเสร็จ
  6 5 ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น สวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

  บ้าน 2  ชั้น ราคาบ้านไม่เกิน 6 ล้านบาท  โครงสร้างสำเร็จรูป 

  งวดงาน ชำระเงิน (%) รายละเอียด
    10 ชำระในวันทำสัญญา
  1 20 ชำระเมื่อ ตอกเสาเข็ม และงานฐานราก แล้วเสร็จ
  2 20 ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูปเสาชั้นล่าง-ชั้นบน คานชั้นล่าง-ชั้นบน พื้นชั้นล่าง-ชั้นบน และโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ
  3 15 ชำระเมื่อ เทพื้นโรงรถ (ถ้ามี) ติดตั้งท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) ท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) ไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา ยกเว้นหลังคารอบล่าง (มุงวัสดุภายหลัง) และก่ออิฐผนังแล้วเสร็จ
  4 10 ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน (ยกเว้นผนังห้องน้ำ) ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) และฉาบปูนผนังภายนอก 50%แล้วเสร็จ
  5 10 ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวนิล ฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ ทาสีรองพื้นแล้วเสร็จ
  6 10 ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้บันได บานประตูภายใน สุขภัณฑ์ทาสีจริง 1 เที่ยว และถังบำบัดน้ำเสีย-ท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ  
  7 5 ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น สวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

  บ้าน 2 ชั้นราคาตั้งแต่ 6 ล้านบาทขึ้นไป  โครงสร้างสำเร็จรูป

  งวดงาน ชำระเงิน (%) รายละเอียด
    10 ชำระในวันทำสัญญา
  1 20 ชำระเมื่อ วางผังบ้าน ตอกเสาเข็ม และงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ
  2 20 ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูปเสาชั้นล่าง-บน คานชั้นล่าง-บน พื้นชั้นล่าง-บน บันได คานชั้นหลังคา และโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ
  3 10 ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง มุงวัสดุภายหลัง) ท่อประปาภายในบ้าน (พร้อมทดสอบ  แรงดัน) และก่ออิฐผนัง 80% แล้วเสร็จ
  4 10 ชำระเมื่อ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) ฉาบปูนผนังภายใน 80% (ยกเว้นผนังห้องน้ำ-ฉาบภายหลัง) และเทพื้นโรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ
  5 10 ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน 100% ฉาบปูนผนังภายนอก 80%  ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) แล้วเสร็จ
  6 10 ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวนิล ฝ้าเพดานภายนอก-ชายคา กรุกระเบื้องผนังห้องน้ำบางส่วน (50%) ทาสีรองพื้นผิวผนัง แล้วเสร็จ
  7 5 ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้บันได บานประตูภายใน ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ สุขภัณฑ์ ถังบำบัดน้ำเสีย-ท่อระบายน้ำและทาสีจริง 1 เที่ยวแล้วเสร็จ
  8 5 ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น สวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

  บ้าน 3 ชั้น  โครงสร้างสำเร็จรูป

  งวดงาน ชำระเงิน (%) รายละเอียด
    10 ชำระในวันทำสัญญา
  1 20 ชำระเมื่อ วางผังบ้าน ตอกเสาเข็ม และงานฐานราก แล้วเสร็จ
  2 20 ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูปเสาชั้นล่าง-ชั้นสอง - ชั้นสาม คานชั้นล่าง-ชั้นสอง-ชั้นสาม พื้นชั้นล่าง-ชั้นสอง-ชั้นสาม คานหลังคา และบันไดชั้นสอง-ชั้นสามแล้วเสร็จ
  3 10 ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) ไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา   (ยกเว้นหลังคารอบล่าง มุงวัสดุภายหลัง) ก่ออิฐผนัง 80% และท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ
  4 10 ชำระเมื่อ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) ฉาบปูนผนังภายใน 80% (ยกเว้นผนังห้องน้ำ-ฉาบภายหลัง) และเทพื้นโรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ
  5 10 ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน ฉาบปูนผนังภายนอก 80% ติดตั้ง  สายไฟฟ้าภายใน ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) แล้วเสร็จ
  6 10 ชำระเมื่อ ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวนิล ฝ้าเพดานภายนอก-ชายคา กรุกระเบื้องผนังห้องน้ำ 50% ฉาบปูนผนังทาสีรองพื้นแล้วเสร็จ
  7 5 ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้บันไดบานประตูภายใน ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ สุขภัณฑ์ ถังบำบัดน้ำเสีย-ท่อระบายน้ำและทาสีจริง 1 เที่ยวแล้วเสร็จ
  8 5 ชำระเมื่อปูวัสดุผิวพื้นสวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ
 • การชำระเงินค่าก่อสร้างบ้านโครงสร้างหล่อในที่ดิน

  แบบบ้านชั้นเดียว

  งวดที่ ชำระ (%) งานที่ดำเนินการ
    10 ชำระในวันทำสัญญา
  1 20 ชำระเมื่อ ตอกเสาเข็ม งานฐานรากและคานคอดิน (คานชั้นล่าง) แล้วเสร็จ
  2 20 ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นล่าง คานชั้นล่าง พื้นชั้นล่างคานชั้นหลังคา และพื้นโรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ
  3 20 ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม ไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา ก่ออิฐผนัง 100% ท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) และฉาบปูนผนังภายใน 50% แล้วเสร็จ
  4 15 ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง 100% ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไวนิล ฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคาฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) ท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) กรุกระเบื้องผนังห้องน้ำ และทาสีรองพื้นแล้วเสร็จ
  5 10 ชำระเมื่อ ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน บานประตูภายใน ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ถังบำบัดน้ำเสีย-ท่อระบายน้ำ และทาสีจริง 1 เที่ยว แล้วเสร็จ
  6 5 ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น ติดตั้งสวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

  แบบบ้าน 2 ชั้นราคาบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท

  งวดที่ ชำระ (%) งานที่ดำเนินการ
    10 ชำระในวันทำสัญญา
  1 10 ชำระเมื่อ ตอกเสาเข็ม งานฐานรากและคานคอดิน (คานชั้นล่าง) แล้วเสร็จ
  2 15 ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นล่าง พื้นชั้นล่างและคานชั้นสองแล้วเสร็จ
  3 15 ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นสอง พื้นชั้นสอง และคานหลังคาแล้วเสร็จ
  4 15 ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคารอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) ไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง-มุงวัสดุภายหลัง) และก่ออิฐผนัง 50% แล้วเสร็จ
  5 10 ชำระเมื่อ ชำระเมื่อก่ออิฐผนัง 100% ติดตั้งท่อประปาภายในบ้าน (พร้อมทดสอบแรงดัน) ท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) และฉาบปูนผนังภายใน 50% แล้วเสร็จ
  6 10 ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง 100% ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไวนิล ฝ้าเพดานภายใน สายไฟฟ้าภายใน บานประตูภายใน ฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา และกรุกระเบื้องผนังห้องน้ำแล้วเสร็จ
  7 10 ชำระเมื่อ ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ ติดตั้งไม้บันได สุขภัณฑ์ ถังบำบัดน้ำเสีย-ท่อระบายน้ำ และทาสีรองพื้นแล้วเสร็จ
  8 5 ชำระเมื่อปูวัสดุผิวพื้น ติดตั้งสวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

  แบบบ้าน 2 ชั้นราคาตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

  งวดที่ ชำระ (%) งานที่ดำเนินการ
    10 ชำระในวันทำสัญญา
  1 10 ชำระเมื่อ ตอกเสาเข็ม และงานฐานราก แล้วเสร็จ
  2 10 ชำระเมื่อ โครงสร้างคานคอดิน (คานชั้นล่าง) เสาชั้นล่าง และพื้นชั้นล่างแล้วเสร็จ
  3 10 ชำระเมื่อ โครงสร้างคานชั้นสอง เสาชั้นสอง และพื้นชั้นสองแล้วเสร็จ
  4 10 ชำระเมื่อ โครงสร้างคานหลังคา ก่ออิฐผนังผนัง 50% และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคารอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ
  5 10 ชำระเมื่อ ก่ออิฐผนัง100% ท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง-มุงวัสดุภายหลัง) และท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ
  6 10 ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายในบางส่วน 80% ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน และฉาบปูนผนังภายนอก 50% แล้วเสร็จ
  7 10 ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง 100% ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา และฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ 
  8 10 ชำระเมื่อ ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไวนิลบาน ประตูภายใน ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ และทาสีรองพื้นแล้วเสร็จ
  9 5 ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้บันได สุขภัณฑ์ และถังบำบัดน้ำเสีย-ท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ
  10 5 ชำระเมื่อปูวัสดุผิวพื้นสวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ
   

  แบบบ้าน 2 ชั้นราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

  งวดที่ ชำระ (%) งานที่ดำเนินการ
    10 ชำระในวันทำสัญญา
  1 10 ชำระเมื่อ ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ
  2 10 ชำระเมื่อ งานฐานราก โครงสร้างคานคอดิน (คานชั้นล่าง) และเสาชั้นล่าง แล้วเสร็จ
  3 10 ชำระเมื่อ โครงสร้างพื้นชั้นล่าง และคานชั้นสองแล้วเสร็จ
  4 10 ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นสอง และพื้นชั้นสองแล้วเสร็จ
  5 10 ชำระเมื่อ โครงสร้างคานหลังคา ก่ออิฐผนัง 50% ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคารอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ
  6 10 ชำระเมื่อ มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง-มุงวัสดุภายหลัง) ก่ออิฐผนัง 100% ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) ท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) และฉาบปูนผนังภายใน 50% แล้วเสร็จ
  7 5 ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ 
  8 5 ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา และฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ
  9 5 ชำระเมื่อฉาบปูนผนัง 100% ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไวนิล และบานประตูภายในแล้วเสร็จ
  10 5 ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ ทาสีรองพื้น และทาสีจริง 1 เที่ยวแล้วเสร็จ
  11 5 ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้บันได สุขภัณฑ์ และถังบำบัดน้ำเสีย-ท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ
  12 5 ชำระเมื่อปูวัสดุผิวพื้น ติดตั้งสวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ
   

  แบบบ้าน 3 ชั้น

  งวดที่ ชำระ (%) งานที่ดำเนินการ
    10 ชำระในวันทำสัญญา
  1 10 ชำระเมื่อ ตอกเสาเข็ม งานคอนกรีตเสริมเหล็กฐานราก และโครงสร้างคานคอดิน (คานชั้นล่าง) แล้วเสร็จ
  2 10 ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นล่าง พื้นชั้นล่างและคานชั้นสองแล้วเสร็จ
  3 10 ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นสอง พื้นชั้นสอง และคานชั้นสามแล้วเสร็จ
  4 10 ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นสาม พื้นชั้นสาม และคานหลังคาแล้วเสร็จ
  5 10 ชำระเมื่อ โครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) ไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง-มุงวัสดุภายหลัง) และก่ออิฐผนัง 50% แล้วเสร็จ
  6 10 ชำระเมื่อ ก่ออิฐผนัง 100% ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) ฉาบปูนผนังภายใน 80% ท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) และฉาบปูนผนังภายนอก 50% แล้วเสร็จ
  7 10 ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง 100% กรุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ 
  8 10 ชำระเมื่อ ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไวนิล บานประตูภายใน ทาสีรองพื้น และทาสีจริง 1 เที่ยวแล้วเสร็จ
  9 5 ชำระเมื่อติดตั้งไม้บันได สุขภัณฑ์ และถังบำบัดน้ำเสีย-ท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ
  10 5 ชำระเมื่อปูวัสดุผิวพื้นสวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ

  หมายเหตุ รายละเอียดการบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า