วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจรับสร้างบ้านและองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและประชาชน

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์

Line

วิสัยทัศน์

“เราคือผู้ให้บริการสร้างบ้านมาตรฐานเดียวกัน
ที่ลูกค้าสัมผัสได้ด้วยความสบายใจและสะดวกที่สุด”

พันธกิจ

 
  • เราจะยึดมั่นในความถูกต้องและพร้อมปฏิบัติตามคำสัญญาที่มีต่อลูกค้าและคู่ค้าเสมอ

  • เราจะใส่ใจกระบวนการก่อสร้างและเลือกสรรวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเสมอ

  • เราจะขยายสาขาให้ครบ 50 สาขา ครอบคลุมพื้นที่บริการทั่วประเทศ

      

นโยบายหลักองค์กร

1.  สร้างความมั่นใจและสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด
2.  สร้างผลงานที่มีคุณภาพและบริการที่ประทับใจ
3.  พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง
4.  พัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานของ…ทีมงาน
5.  ก้าวไปสู่ผู้นำด้าน…การบริการ ในธุรกิจรับสร้างบ้าน


ความมุ่งหวังในการทำงานขององค์กร

  • งานคือหัวใจทำด้วยความเต็มใจ
  • ทำงานเป็นทีม ไม่ใช้คำว่า ผม, ฉัน ให้ใช้คำว่า....เรา
  • ทุกคนรวมทั้งผู้บริหารต้องทำตัวให้ง่ายที่สุดในการติดต่อกับลูกค้า
  • ปัญหาของลูกค้าคืองานเร่งด่วนของทางเราที่ต้องแก้ไขให้ได้
  • พยายามให้บริการที่ประทับใจแก่ลูกค้าให้ดีที่สุด แม้ว่าเราอาจจะต้องเสียลูกค้าท่านนั้นไป
  • ทุกๆ คนในบริษัทฯ ของเราคือ พนักงานขายที่สำคัญ
  • จงจริงใจที่จะพูดคุยกับลูกค้าและพูดคุยกันเองในทุก ๆ เรื่อง